Nyco Products Company

Product Name: Blaze 8

Product Code: NL220

Product Form: Liquid

IngredientFunctionCAS #COC
WaterDiluent7732-18-5NO
2-(2-butoxyethoxy) ethanolSolvent112-34-5YES
Sodium Metasilicate PentahydrateEmulsifying and suspension agent6834-92-0NO
2-butoxyethanolSolvent111-76-2YES
Ethyenediaminetetraacetic Acid, tetrasodium saltChelant64-02-8NO
Sodium HydroxideNon-Functional1310-73-2YES
Nitrilotriacetic acid, trisodium saltNon-Functional5064-31-3YES
Alcohol EthoxylateSurfactantNJTS#36041932NO
AnetholeFragrance Ingredient4180-23-8YES
Methyl SalicylateFragrance Ingredient119-36-8YES
Camphor Fragrance Ingredient21368-68-3NO
Orange OilFragrance Ingredient8008-57-9NO
ColorantColorantWithheld as CBINO
Sodium SulfateNon-Functional7757-82-6NO
sodium 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxy-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonateColorant44-30-18-6NO