Nyco Products Company

Product Name: Hard Coat

Product Code: NL90401

Product Form: Liquid

IngredientFunctionCAS #COC
WaterDiluent7732-18-5NO
Acrylic PolymerCoatingWithheld as CBINO
2-(2-ethoxyethoxy)ethanolNon-Functional111-90-0YES
[2-(2-Methoxymethylethoxy)methylethoxy]-propanolNon-Functional25498-49-1NO
Zinc oxideNon-Functional1314-13-2NO
2-(2-methoxypropoxy)propanolNon-Functional34590-94-8NO
Magnesium NitrateNon-Functional10377-60-3NO
Methyl Choloro IsothiazolinoneNon-Functional26172-55-4NO