Nyco Products Company

Product Name: Defoaming Egg Wash

Product Code: NL970

Product Form: Liquid

IngredientFunctionCAS #COC
WaterDiluent7732-18-5NO
Sodium Xylene SulfonateHydrotrope1300-72-7NO
Polyalkylene GlycolEmulsifying/foaming agent11/6/9003NO
Tetrapotassium PyrophosphateEmulsifying and suspension agent7320-34-5NO
Ethyenediaminetetraacetic Acid, tetrasodium saltChelant64-02-8NO
Sodium HydroxideNon-Functional1310-73-2YES
Nitrilotriacetic acid, trisodium saltNon-Functional5064-31-3YES
Sodium HydroxidepH adjuster1310-73-2YES